Prins Willem-Alexanderschool

School met de Bijbel

“Wij zijn gedreven om kinderen een goede start te geven voor het leven. Stap voor stap, passend bij de leerbehoefte van het kind."

Madelon Weerheim, schoolleider Prins Willem-Alexanderschool

Onze school

Op de Prins Willem-Alexanderschool in Waarder leren we in de klas, maar óók daarbuiten. Door verder te kijken dan alleen rekenen, schrijven en taal, zorgen we ervoor dat onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Stap voor stap en met de liefde voor God als leidraad, verbreden we de horizon van uw kind. Een goede start voor het leven!

Verbinding

Dichtbij

Groei

Geloof