Activiteiten

De buitenwereld naar binnen

Binnen onze school werken wij op verschillende manieren samen met de omgeving van Waarder. Op deze manier komen de kinderen in aanraking met de regio en wordt de verbondenheid met het dorp gestimuleerd. Dit doen we aan de hand van de volgende projecten:

Elke maandagochtend wordt in iedere groep zendingsgeld opgehaald om te sparen voor ons adoptiekind. Daarnaast kiezen we jaarlijks een groot project om extra aandacht aan te schenken.

Wij hebben een tweejarige cyclus ontwikkeld voor het omgevingsonderwijs. Op deze manier zorgen wij ervoor dat alle kinderen zich ontwikkelen als (wereld)burger. We beginnen dichtbij huis bij de belangrijke en historische plekken in en om Waarder en gaan steeds verder het land in. Zo bezoeken de kinderen in hun schoolloopbaan onder andere de Tweede Kamer op het Binnenhof in Den Haag en het Anne Frank Huis in Amsterdam.

De kinderen nemen regelmatig deel aan excursies georganiseerd door de Milieudienst Midden-Holland in Gouda. De leerlingen van groep 1 en 2 bezoeken onder andere de kinderboerderij in Gouda. Voor alle kinderen worden excursies georganiseerd door het Natuureducatiecentrum De Watersnip in Reeuwijk. Onder begeleiding  van een expert maken de kinderen kennis met allerlei aspecten van de natuur.

Onze school heeft het oorlogsmonument voor verzetsheld Hendrik Verhoog op de begraafplaats in Waarder geadopteerd. De kinderen van groep 8 maken het monument jaarlijks schoon en leggen tijdens de Dodenherdenking een krans.

Rondom en boven onze school zijn er seniorenwoningen gevestigd. We leren de kinderen al jong om zorg te dragen voor deze mensen om ons heen. Zo brengen we jaarlijks rond Kerst attenties bij de bewoners om ons heen. Ook is er het initiatief ‘Oud ontmoet jong’ in de huiskamer van Waarder. Op donderdag lunchen er leerlingen van onze school in de Huiskamer van Waarder met enkele van de oudere bewoners. Er wordt gezellig gekletst en er worden spelletjes gedaan. Zo leren we de kinderen omzien naar elkaar.

School op SEEF helpt leerlingen van basisscholen om zich veilig en verantwoord te gedragen in het verkeer. Hierdoor creëren we meer verkeersinzicht bij de kinderen. Het programma bevat het kijken van leerzame filmpjes, uitdagende verkeersplaten, uitleg in de klas en speelse oefeningen in de praktijk. Wij hebben het schoolveiligheidslabel van School op SEEF ontvangen, aangezien we actief werken aan de verkeersveiligheid op en rondom de school. 

Techniek, kunst en cultuur

Op de Prins Willem-Alexanderschool zorgen wij voor een breed onderwijsaanbod. Daardoor bieden wij verschillende lessen aan in techniek, kunst en cultuur.

Alle kinderen krijgen technieklessen en maken gebruik van de Techniektorens. Dit is een technische methode met veel materialen, waarmee kinderen technische problemen kunnen oplossen. Denk hierbij aan het plakken van een fietsband of de werking van stroom.

Creativiteit staat hoog in het vaandel op onze school. Met behulp van het KunstKabinet krijgen kinderen door de jaren heen veel uitleg over verschillende stromingen in de kunstgeschiedenis. Ook leren zij diverse technieken, zoals boetseren, schilderen en tekenen met bijzondere materialen.

Vier keer per jaar organiseren wij een crea-ochtend. Dit zijn blokken van drie lessen, waarin de kinderen in kleine groepjes les krijgen over speciale onderwerpen als vilten, koken, origami en scrappen. Deze groepjes worden door leerkrachten, ouders en vrijwilligers begeleid.

Alle kinderen krijgen wekelijks muziek waarbij zingen, ritme en verschillende instrumenten aan bod komen. Dit gebeurt zowel wekelijks tijdens de muziekles als tijdens de crea-ochtenden. De muzieklessen worden begeleid door een vakleerkracht van Het Klooster uit Woerden.

We hebben een vestiging van Bibliotheek de Groene Venen in onze aula. Als school maken we hier dagelijks gebruik van. De kinderen hebben vanaf groep 3 hun eigen pasje waarmee ze boeken kunnen lenen. Daarnaast is de bibliotheek ook toegankelijk voor de bewoners van Waarder en omstreken. Op maandagmiddag, woensdagmiddag en zaterdagochtend is de bibliotheek geopend. Zie voor meer informatie de website.