Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Prins Willem-Alexanderschool heeft een adviserende en controlerende rol bij verschillende onderdelen van het schoolbeleid. Bij een aantal zaken heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Daarnaast vergaderen zij over allerlei zaken binnen de schoolorganisatie. Wij zorgen ervoor dat de directie altijd bij een deel van de vergaderingen aanwezig is, zodat onderwerpen direct worden besproken. De MR bestaat uit totaal 4 leden, 2 ouders en 2 teamleden. De ouders zijn gekozen door alle ouders van de kinderen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich ten tijde van een verkiezingsprocedure altijd kandidaat stellen.

MR 2022/2023: Arie van den Berg (ouder), Nicolette van Vliet (ouder), Annemiek Versluis (leerkracht en secretaris) en Hester Veldhuijzen (leerkracht en voorzitter, tevens lid van de GMR). 

Heeft u vragen en/of opmerkingen voor de MR? Dan verzoeken wij u contact op te nemen door te mailen naar mr.pwaschool@d4w.nl. Via dit mailadres kunt u ook het jaarverslag en de notulen opvragen. Daarnaast plaatst de MR na elke vergadering een kort stukje op Social Schools waarin de besproken onderwerpen worden gedeeld.