Samen werken aan een veilige school

Samen werken aan een veilige school

Wij willen iedereen op de Prins Willem-Alexander school een veilige omgeving bieden. Een veilig en prettig klimaat waarin er aandacht is voor ieder kind, ongeacht zijn of haar achtergrond. Alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of buiten de school keuren wij af. We hebben duidelijke afspraken gemaakt om de veiligheid op school te waarborgen. Deze afspraken hebben we vastgelegd in het beleidsplan ‘sociale veiligheid’.

Aan het begin van elk schooljaar besteden we extra aandacht aan het opbouwen van een fijne groepsvorming door middel van groepsspelletjes en energizers. Ook stellen we met de klas groepsregels op. Hierin spreken we af hoe we met elkaar omgaan. Voor de persoonsvorming van de kinderen gebruiken we een aantal methodes in het lesprogramma, zoals Wonderlijk gemaakt, Kwink, en Kindbegrip.    

De Bijbel als leidraad