Communicatie

We vinden het belangrijk om in gesprek te zijn en te blijven met ouders.
Onze school is laagdrempelig: ouders kunnen makkelijk binnenlopen en contact opnemen met de leerkrachten. We hebben geen speciaal spreekuur, maar u kunt ‘s morgens altijd even binnenlopen om een afspraak te maken. Ook kunt u via de telefoon of via de e-mail met ons contact opnemen, eventueel om een langer gesprek af te spreken.

We houden aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor de groepen 3 en 8. Daarnaast zijn er individuele gespreksrondes na het uitreiken van het rapport: de rapportgesprekken. Ook de ouders van de jongste leerlingen die nog geen rapport ontvangen, worden hiervoor uitgenodigd.
 
Informail
Regelmatig verschijnt de ‘Informail’. Dit is onze nieuwsbrief die via Social Schools aan u als ouders wordt verstuurd. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee van de school. 
 
Social Schools
Op Social Schools is actuele informatie van elke groep te vinden voor ouders. Hier worden elke week foto's geplaatst om een beeld te geven wat de kinderen op school doen. Ook gebruiken we Social Schools voor het inplannen van oudergesprekken. 
 
Social Media
Wij zijn te vinden op Social Media: