Helpen op school

Er vinden diverse activiteiten in en buiten onze school plaats, waarbij we hulp van ouders goed kunnen gebruiken:

  • vieringen en feesten
  • projecten
  • excursies
  • diverse onderhoudswerkzaamheden
  • sportdag
  • schoolreisje
  • schoolkamp
  • spelletjesmiddag/morgen voor kleuters
  • praktische verkeerslessen assisteren

In de loop van het schooljaar wordt zo af en toe een beroep op u gedaan in geval van bijzondere activiteiten voor de kinderen.