Leerlingparticipatie

We houden kindgesprekken, dat wil zeggen: gesprekken waarbij de leerkracht met de leerling bespreekt wat zijn of haar onderwijsbehoefte is.