Ouderbijdrage en andere kosten

De ouderbijdrage is een jaarlijkse bijdrage per leerling, die ten goede komt aan bijzondere activiteiten in de school, die geen onderdeel zijn van het gewone onderwijs. Deze ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Voorbeelden van activiteiten die (soms helemaal, soms ten dele) uit die ouderbijdrage betaald worden zijn:

  • ouderavond
  • kerst- en paasviering
  • sportactiviteiten
  • culturele activiteiten
  • schoolreisje
  • Sinterklaas
  • excursie
  • afscheid groep 8

De ouderbijdrage is € 45,- voor het eerste kind, voor 2 kinderen samen € 85,-, voor 3 kinderen € 120,- en voor 4 kinderen € 150,- per jaar. Voor kinderen die na de kerst instromen vragen wij 2/3 van de jaarlijkse bijdrage. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, gaan we er vanuit dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Natuurlijk bent u ook vrij om meer bij te dragen.

Het schoolkamp voor groep 8 wordt apart in rekening gebracht.