Oudercommissie

Een belangrijke taak voor de leden van de oudercommissie is het organiseren van activiteiten in de school. Dit gebeurt in samenwerking met de teamleden. De kerstviering, een sport- en speldag, het schoolreisje en de ouderavond zijn een paar voorbeelden hiervan.
Bij al haar activiteiten kan de oudercommissie hulp inroepen van ouders in de school. De oudercommissie vergadert diverse malen per jaar. Bij de vergadering is altijd een teamlid aanwezig.