Klankbordgroep identiteit

De schoolraad bestaat uit ouders van kinderen van de Prins Willem-Alexander-school; deze ouders zijn actief betrokken in een kerk. Ze willen de christelijke identiteit van de school bewaken.
Leden van de schoolraad zijn:

  • Rianne van Leeuwen
  • Dianne van der Broek
  • Arie van den Berg
  • Arjen Hoogendoorn

De schoolraad vergadert twee tot drie keer per jaar. Onderwerpen die worden besproken, worden ingebracht vanuit de schoolraadsleden zelf of worden ingebracht vanuit de directie. De schoolraad geeft advies aan de directie, maar heeft geen beslisrecht.
De schoolraad heeft ook een signaalfunctie, dat wil zeggen dat de leden spreekbuis kunnen zijn van u als ouder. Het gaat dan niet over persoonlijke zaken, maar over zaken op beleidsniveau.
Mocht u iets willen inbrengen, kom dan ook gerust naar ons toe!
U kunt ons ook mailen op schoolraad.pwa@d4w.nl