Sponsoring

Op onze school gebruiken we geen sponsorgelden voor de bekostiging van personeel of onderwijsmiddelen. Wel kan bij de organisatie van feesten of andere extra activiteiten voor de leerlingen een beroep gedaan worden op ouders of op bedrijven in Bodegraven-Reeuwijk om in deze onvoorziene kosten bij te dragen.