Onderwijsconcept

Op de Prins Willem-Alexanderschool werken we met een leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat de leerlingen van dezelfde leeftijd in dezelfde groep zitten. We willen bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch-denkend mens te worden in een multiculturele samenleving. Dit gaat het beste in een omgeving waar de leerlingen zich thuis voelen. We zetten ons in voor het versterken en verbeteren van het klassen- en schoolklimaat. 

Op onze school wordt:

  • gewerkt aan de hand van leerlijnen; 
  • steeds meer projectmatig gewerkt binnen de zaakvakken; 
  • er veel ruimte geboden voor creatieve ontwikkeling;  
  • omgevingsonderwijs georganiseerd in een tweejaarlijkse cyclus om zo burgerschap bij leerlingen te ontwikkelen. 

Combinatiegroepen

De Prins Willem-Alexanderschool heeft vijf groepen waaronder meerdere combinatiegroepen. Deze combinatiegroepen worden ondersteund door onderwijsassistenten en/of leraarondersteuners. Door instructie en zelfstandig werken af te wisselen, wordt in deze groepen voldoende tijd en ondersteuning gerealiseerd voor alle leerlingen. 

Aanbod voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen verrijkingsstof maken: extra werk op een uitdagender niveau.
Kinderen die uitermate goede leerresultaten laten zien over een langere tijd komen in aanmerking voor pluswerk. Hiervoor gebruiken we de Pittige Plustorens. Er worden verschillende ontwikkelingsgebieden behandeld op een hoog niveau. Waar mogelijk geven we dit, naast de verrijking in de klas, vorm middels een plusklas.