Onderwijskwaliteit

De Onderwijsinspectie is tevreden over het onderwijs op onze school. Onze school valt onder het basistoezicht.

Toetsen

We houden de vorderingen van onze leerlingen bij middels toetsen en de voortgang op de leerlijnen. We noteren de resultaten in ons digitaal leerlingvolgsysteem ParnasSys, waarmee de leerkrachten de ontwikkelingen van de kinderen volgen.
Dankzij het CITO-leerlingvolgsysteem kunnen we de prestaties van onze leerlingen vergelijken met landelijke normen. Halverwege en aan het einde van het schooljaar nemen we de CITO-toetsen af volgens de voorgeschreven planning. Aan de hand van een uitgebreide analyse van de resultaten bekijken we waar we ons onderwijs moeten aanpassen. 

Route 8

Wij werken met de eindtoets Route 8. Deze toets wordt in april afgenomen. De Route 8 eindtoets geeft een beeld over wat de kinderen na acht jaar basisonderwijs geleerd hebben. De uitslag van de toets wordt vergeleken met alle andere deelnemende scholen in Nederland in een vergelijkbare situatie. Per kind en per school wordt een overzicht gegeven van de score. In 2020 werd er geen eindtoets afgenomen i.v.m. de lockdown. 

Route 8Prins Willem-AlexanderschoolLandelijk gemiddelde
2017215,1198
2018216,6203
2019209,9202
2021224,3208

Doorstroom

De kinderen van onze school gaan onder andere naar de volgende scholen voor voortgezet onderwijs: het Kalsbeekcollege te Woerden, het Driestar College in Gouda en het Minkema College in Woerden.

Naar dit type vervolgonderwijs stroomden de kinderen in het schooljaar 2019-2020 door:

Type vervolgonderwijsGemiddeld percentage
VSO (voortgezet speciaal onderwijs)0
VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs53
HAVO/VWO47

Meer informatie

Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op de website www.scholenopdekaart.nl.