Schoolleiding en team

Schoolleider:  Madelon Weerheim

Groep 1/2Els Sterk en Hester Veldhuijzen
Groep 3Susanne Kooijman
Groep 4/5Wilbert Baelde
Groep 7Angela van der Vlist
Groep 6/8Eline van der Veer en Lieske Teeuw

Ondersteuning groepen

Annemiek Versluis, Kirsten Heijer en Eline Schouten.

Intern BegeleiderSuzanne Folles
AdministratieLiesbeth de Bruijn
ICT-coördinatorAnnemiek Versluis

Vervanging

Binnen De Vier Windstreken beschikken we over een vervangingspool met invalleerkrachten. Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht kunnen deze collega’s gebeld worden. We proberen de vervanging zoveel mogelijk met één invalleerkracht op te lossen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Het kan zelfs voorkomen dat er helemaal geen invalleerkracht meer beschikbaar is. In zo’n geval zoeken we intern naar een oplossing. Het kan zijn dat er groepen gecombineerd worden of dat de kinderen over andere groepen worden verdeeld. We sturen kinderen alleen in het uiterste geval naar huis.