Typeles en EHBO-les

Typeles

Kinderen uit groep 7 kunnen typeles krijgen van mevrouw van As. De kinderen in groep 7 krijgen hierover een brief met informatie.

EHBO-les

Elk jaar krijgen de leerlingen van groep 8 de gelegenheid om hun EHBO-diploma te halen. Deze lessen worden verzorgd door iemand van de plaatselijke EHBO-vereniging.
De lessen vinden plaats onder schooltijd.