TSO, peuterspeelzaal en BSO

Tussenschoolse opvang

De kinderen kunnen tussen de middag overblijven. Dit wordt ook wel tussenschoolse opvang (TSO) genoemd. De overblijf wordt verzorgd door vaste overblijfouders en de TSO-coördinator, die geregeld cursussen volgen. Samen zorgen zij voor een goede, veilige en vertrouwde omgeving voor de kinderen. De kinderen nemen van thuis eten en drinken mee.Om 12.00 uur wordt er gezamenlijk met (stil) gebed begonnen. De kinderen eten aan tafel. Ze krijgen dagelijks vers fruit. Daarna wordt er uit de Bijbel gelezen en geëindigd.Bij slecht weer zijn er binnen het gebouw speelmogelijkheden. Normaal gesproken gaan de kinderen naar buiten waarbij de regel geldt dat ze op het plein onder toezicht van de overblijfouder spelen. Ze blijven tot 12.50 uur onder toezicht van de tso. Daarna neemt een leerkracht het toezicht op het plein over.

Bij de kleuters ligt bij de ingang van het lokaal een formulier waarop u kan aangeven of uw kind moet overblijven. In de hogere klassen komt een leerling met een lijst langs waarop uw kind kan aangeven dat hij of zij op school blijft eten.

Elke maand ontvangt u een maandfactuur waarop staat vermeld hoe vaak uw kind naar de overblijf is geweest. Op de factuur staat het bedrag dat u naar de rekening van de TSO moet overmaken. Graag binnen 14 dagen dit bedrag overmaken. 

Bij de TSO-coördinator (hester.veldhuizen@d4w.nl) kunt ook het reglement opvragen, waarin de formele zaken geregeld zijn.

Peuterspeelzaal

Peutergroep De Woelwaters zit in ons schoolgebouw. De leidsters begeleiden peuters spelenderwijs in hun ontwikkeling. Vanaf 2 jaar en 5 maanden zijn kinderen welkom. Inschrijven kan vanaf het moment dat het kind 18 maanden oud is via www.quadrantkindercentra.nl.

De openingstijden zijn maandag, dinsdag en donderdag van 8.15 tot 12.15 uur. 
Meer informatie kan ingewonnen worden bij Gea Soeters, telefoon 06 22625123, of bij Quadrant Kindercentra, telefoon 0182 68 98 96.
Of surf naar www.quadrantkindercentra.nl

Buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang (BSO) werkt onze school samen met Kindercentrum Waarder. De BSO is in het schoolgebouw gehuisvest. De BSO is op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 15.00 – 18.30 uur tijdens schoolweken en van 07.30 – 18.30 uur tijdens schoolvakantieweken.
Bij voldoende aanmeldingen is er ook BSO op woensdag en vrijdag. Meer informatie kunt u krijgen via Hanny de Koning of Amanda Kaiser, Kindercentrum Waarder, Hazelaarhof 2, 3465 TP Driebruggen, 06 51493467.
De BSO zelf is te bereiken op 06 49403983.
Of surf naar www.kindercentrumwaarder.nl.