Schoolgids en schoolplan

Schoolgids

In onze schoolgids beschrijven wij hoe we onderwijs geven en welke sfeer we op school proberen te maken. Deze gids is bedoeld voor ouders die kinderen op onze school hebben én voor ouders van toekomstige leerlingen. We vertellen wat u mag verwachten als uw kind een leerling van onze school wordt of is. U vindt de schoolgids hiernaast. Daarnaast staat alle info ook op Scholen op de Kaart. 

Jaarbijlage

In de jaarlijkse bijlage bij de schoolgids zijn alle zaken opgenomen die van jaar tot jaar opnieuw worden vastgesteld. Tevens is een aantal praktische zaken erin vermeld, zoals het rekeningnummer van de school en de schooltijden. Klik hiernaast voor de jaarbijlage.

Jaarplanning

Bij de schoolgids hoort ook een jaarplanning die u aan het begin van het schooljaar op papier ontvangt.
U vindt dit document ook hiernaast. In deze planning staan alle activiteiten op die op school plaatsvinden. De planning wordt regelmatig aangepast. 

Schoolplan

Elke 4 jaar stellen we een schoolplan op, waarin onze doelen op langere termijn beschreven staan.Omdat we ons als school steeds blijven ontwikkelen, maken we jaarlijks een zogenoemd schoolontwikkelplan. Daarin hebben we doelen geformuleerd waarmee we het komende schooljaar aan de slag gaan.U kunt het schoolplan 2020-2024 en het jaarplan 2021-2022 op een A3 hiernaast downloaden.