Verlof vragen

In bepaalde gevallen is het mogelijk om vakantie buiten de reguliere schoolvakanties of vrijstelling van onderwijs te krijgen. Neem hiervoor minimaal zes weken van tevoren contact op met de directie.
Aanvraagformulieren zijn hiernaast te vinden te vinden.

Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming:

Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van 100,- per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.