Ziek melden

Ziekmelding dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden. Mondeling op school of op telefoonnummer 0348 50 16 61 voor aanvang van de lessen ‘s morgens of tussen de middag.
Dit geldt ook voor een bezoek aan de huisarts, tandarts of specialist. Wilt u deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen?