Kennismaken en aanmelden

Wat geweldig dat u interesse heeft in de Prins Willem-Alexanderschool! U bent samen met uw kind van harte welkom voor een rondleiding. Op deze manier krijgt uw kind direct een indruk van de fijne en warme sfeer op onze school. U kunt uw kind inschrijven voor onze school als uw kind 2 jaar oud is. 

Op de Prins Willem-Alexanderschool zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun achtergrond of levensovertuiging. Wel verwachten wij dat ouders de christelijke uitgangspunten van onze school respecteren.

Wilt u uw kind direct inschrijven? Wij verzoeken u dan om uw kind aan te melden via het aanmeldformulier. U kunt ook een mail sturen naar pwaschool@dw4.nl of bellen naar 0348-501661. We helpen u dan graag verder.

Wennen

Als uw kind 3 jaar en 10 maanden oud is, dan kan hij/zij twee keer een dagdeel komen wennen op school. Nadat uw kind 4 jaar is geworden, ontvangen wij hem of haar met open armen voor de start van een geweldige tijd op de Prins Willem-Alexanderschool.

Overstappen van een andere school?

Wilt u uw kind vanaf een andere school inschrijven op de Prins Willem-Alexanderschool? Dit is mogelijk in overleg met de oude school. Ook moet u een onderwijskundig rapport overleggen. We bespreken met elkaar of wij uw zoon/dochter kunnen plaatsen en/of de juiste ondersteuning kunnen bieden. Andersom is dit ook mogelijk. Mochten wij uw kind niet voldoende kunnen begeleiden, dan gaan wij samen met u op zoek naar een geschikt alternatief. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden.