Klachtenregeling

We vinden het belangrijk dat u bij klachten eerst contact opneemt met de groepsleerkrachten. Openheid staat bij ons hoog in het vaandel en de groepsleerkrachten zijn hierin het eerste aanspreekpunt. Bij complexere problemen kunt u hulp vragen aan de intern begeleider( Suzanne Folles) of de schoolleiding (Madelon Weerheim).

Interne en externe vertrouwenspersonen

Er kan sprake zijn van ongewenste gebeurtenissen. Denk hierbij aan klachten op het gebied van pesten, discriminatie of bijvoorbeeld seksuele intimidatie. Deze kunt u bespreken met een interne of externe vertrouwenspersoon. 

De interne vertrouwenspersoon op de Prins Willem-Alexanderschool is Hester Veldhuijzen. Daarnaast hebben we ook een externe vertrouwenspersoon die beschikbaar is voor ouders en medewerkers: Albert van der Zalm. Hij is te bereiken via 06-23814297 of info@albertvanderzalm.nl.

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, lopen zaken wel eens anders dan verwacht of bedoeld. Dat is op onze school niet anders. Wij vinden het belangrijk dat een klacht op de juiste manier wordt behandeld. Uiteraard is ons streven dat uw klacht binnen de school wordt opgelost. Bespreekt u daarom uw klacht eerst met de leerkracht of een andere medewerker waar de klacht ontstaan is. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school om in een gesprek te bespreken wat er nodig is om de klacht goed af te handelen.

Wanneer u het niet eens bent met de beslissingen van de directeur van de school, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de voorzitter van het college van bestuur van De Vier Windstreken, mevrouw D.M.A. Lorier-Kooi. De afhandeling van klachten is vastgelegd in onze klachtenregeling. Deze kunt u vinden op de website van De Vier Windstreken. Deze klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen.

Mocht het nodig zijn, dan kan de klacht officieel worden ingediend bij de klachtencommissie. Zij onderzoeken vervolgens de ernst van de klacht en adviseren het schoolbestuur om wel of geen actie te ondernemen. Voor klachten, beroepen en geschillen kunt u terecht bij de Stichting Geschillencommissies:

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs:
Postbus 394
3440 AJ Woerden