Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geven wij weer hoe de ondersteuning aan kinderen
binnen onze school is georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel is bedoeld voor ouders en betrokkenen.

Wettelijk is vastgesteld dat de basisschool haar ondersteuningsmogelijkheden dient te
beschrijven. De basisschool mag dit doen in het schoolondersteuningsprofiel, maar bijvoorbeeld ook in de schoolgids. Wij kiezen ervoor de ondersteuningsmogelijkheden in dit document te beschrijven. Uiteraard is er een samenhang met het schoolplan en de schoolgids.

Via deze link vindt u het schoolondersteuningsprofiel.