Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)

Voor peuters is er een extra aanbod op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Deze kinderen krijgen hiermee extra tijd om de sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, rekenlessen, taallessen en woordenschatlessen eigen te maken. Dit kan een positieve invloed hebben op hun verdere schoolloopbaan. Dit geldt voor kinderen die van de gemeente een VVE-indicatie hebben gekregen.